آسانسور پارس

درباره ما

آسانسورهای کششی همانند ماشین آت‌وود از ریسمانی تشکیل‌شده‌اند که از بین قرقره می‌گذرد و یکسر آن کابین و سر دیگر آن، وزنه تعادلی قرار دارد. حرکت موتور الکتریکی باعث بالا و پایین رفتن آسانسور می‌شود. در آسانسور، وزن کابین در حال تغییر است و به‌همین‌دلیل وزن وزنه تعادلی را نصف ظرفیت کابین در نظر می‌گیرند. این کار باعث می‌شود نیاز به مصرف انرژی برای جابجایی آسانسور کاهش بیابد.

موتور در آسانسورهای کششی در فضای موتورخانه قرار می‌گیرد که بالای چاه آسانسور واقع است. البته برخی از آسانسورهای کششی نیازی به موتورخانه ندارند. در هر ساختمانی، محل قرارگیری آسانسور جز نقشه ساختمان است و باید از پیش تعیین شود. از آسانسورهای کششی، بیشتر در ساختمان‌های بلند استفاده می‌شود.