خدمات پس از فروش

آسانسور

آسانسورهای کششی همانند ماشین آت‌وود از ریسمانی تشکیل‌شده‌اند که از بین قرقره می‌گذرد و یکسر آن کابین و سر دیگر آن، وزنه تعادلی قرار دارد. حرکت موتور الکتریکی باعث بالا و پایین رفتن آسانسور می‌شود. در آسانسور، وزن کابین در حال تغییر است و به‌همین‌دلیل وزن وزنه تعادلی را نصف ظرفیت کابین در نظر می‌گیرند.

برندها

بخشی از برند هایی که خدمات ما شامل می شوند

خدمات پس از فروش

پله برقی

آسانسورهای کششی همانند ماشین آت‌وود از ریسمانی تشکیل‌شده‌اند که از بین قرقره می‌گذرد و یکسر آن کابین و سر دیگر آن، وزنه تعادلی قرار دارد. حرکت موتور الکتریکی باعث بالا و پایین رفتن آسانسور می‌شود. در آسانسور، وزن کابین در حال تغییر است و به‌همین‌دلیل وزن وزنه تعادلی را نصف ظرفیت کابین در نظر می‌گیرند.